Subsidiekansen voor innoverende en samenwerkende MKB-ers in Oost-Nederland

30 januari 2024

Subsidiekansen voor ondernemers die willen verduurzamen, digitaliseren, hun innovatie willen testen of demonstreren is het Europese subsidieprogramma EFRO Oost 2021-2027 beschikbaar.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Voor ondernemers met een slim en duurzaam idee die willen samenwerken met andere bedrijven en/of met kennisinstellingen
  2. Voor ondernemers die samen met andere ondernemers en/of hun innovatie willen testen of demonstreren

Denk aan: innovaties die op lab-schaal zijn getest en gevalideerd en die u in de praktijk wilt demonstreren, activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden of ‘living labs’ waar een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om demonstraties van nieuwe toepassingen die het gebruik van hernieuwbare energie versnellen en vergroten. Maar ook demonstratie- en testprojecten op gebied van agrofood, gezondheid en digitalisering zijn mogelijk. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten en bedraagt € 250.000 tot € 2.000.000. Het kan worden aangevraagd tot 31 januari 2025 via Test en demonstratieprojecten 2024