Algemene voorwaarden

Verwerken van persoonsgegevens

Bedrijvenkring Elburg verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten of deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Dit geldt zowel voor leden en niet-leden die gebruik maken van onze diensten, bijeenkomsten enz. Deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij om contact met u te zoeken, telefonisch of per email indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of een overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief/uitnodigingen/informatie en u te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen met derden

De Bedrijvenkring Elburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Omdat wij o.a. gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst, een ledenadministratieprogramma en een extern secretariaat is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Bewaarperiode persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website

Wij maken op de website alleen gebruik van technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw eigen internetbrowser zo in te stellen en daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kunt u sturen naar secretaris@beddrijvenkringelburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijvenkring Elburg
Koekoeksweg 3
8084 GN ‘t Harde

secretaris@bedrijvenkringelburg.nl